Lähetä vetoomus globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta!

Europarlamenttivaalit pidetään Suomessa toukokuun 25. päivä. Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin 13 edustajaa. Muistuta tulevia europarlamentaarikkoja globaalin oikeudenmukaisuuden tarpeellisuudesta ja lähetä heille vetoomus!

Vetoomus toimitetaan europarlamentaarikoille uuden toimikauden alkaessa.

Hyvä europarlamentaarikko,
Euroopan unionin ja parlamentin toiminta ja päätökset eivät vaikuta ainoastaan unionin jäsenmaihin ja niiden kansalaisiin vaan myös maailmanlaajuisesti. EU on merkittävä globaali toimija ja voi parhaimmillaan olla voimakas eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäjä.

Olemme samassa veneessä! Ajattelutapa, jossa teollisuusmaiden ja kehitysmaiden intressit nähdään vastakkaisina, on vanhentunut. Eriarvoisuus on lisääntynyt ennen kaikkea maiden ja maanosien sisällä – myös Euroopassa. Useimmat nykyisistä haasteista ovat globaaleja. Globaalin oikeudenmukaisuuden edistäminen on välttämätöntä, jotta voimme pysäyttää köyhyyden ja eriarvoistumisen syvenemisen.

Mepeillä on valtaa! Koska lähes kaikki politiikan alat tavalla tai toisella vaikuttavat kehitysmaihin, Sinäkin voit parlamentin jäsenenä toimia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta.

Toivon, että Sinä poliittisena päättäjänä edistät globaalia oikeudenmukaisuutta omalla panoksellasi muun muassa näin:

  1. Euroopan parlamentti tukee päätöksenteollaan kestävää kehitystä, ihmisoikeuksien toteutumista ja demokratiaa.
  2. Kehitysmaiden näkökulma otetaan huomioon Euroopan parlamentin toiminnassa. EU:n päätöksenteon ja toiminnan on oltava johdonmukaista. Muut politiikanalat, kuten kauppa- ja maatalouspolitiikka, tukevat kehityspoliittisia tavoitteita ja sitoumuksia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.
  3. Kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia tuetaan kaikessa Euroopan unionin toiminnassa ja Euroopan parlamentti käy aikaisempaa aktiivisempaa keskustelua kansalaisten kanssa – sekä EU:n sisällä että globaalisti.

Euroopan parlamentilla on valta ja vastuu rakentaa unionia, joka on globaalisti oikeudenmukainen. Haluan, että Sinäkin europarlamentaarikkona kannat kortesi kekoon!

 

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen käyttö:
Vetoomuksen allekirjoittaneiden nimiä ei julkaista. Allekirjoittaneiden sähköposti kerätään, jotta allekirjoittaneille voidaan kertoa vetoomuksen etenemisestä. Tietoja säilytetään vetoomuksen luovutukseen asti ja vetoomus nimineen luovutetaan suomalaisille europarlamentaarikoille uuden toimikauden alkaessa. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta muiden tahojen käyttöön.

 

Allekirjoita vetoomus:

 

Levitä tietoa sosiaalisessa mediassa:

 

Kommentoi ja keskustele:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *