Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalainen kansalaisaloite on keino, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua EU:n lainsäädäntöprosessiin. Periaate on sama kuin kansallisella kansalaisaloitteella.  Sen avulla EU-kansalaiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

Mitä aloite vaatii?

Aloitteella on oltava vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään seitsemästä EU-maasta. Jokaisesta jäsenvaltiosta kerättyjen allekirjoittajien määrän on ylitettävä tietty vähimmäismäärä. Allekirjoitukset on kerättävä vuodessa. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen, joka on oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Organisaatiot eivät voi allekirjoittaa aloitteita, mutta ne voivat tukea ja rahoittaa niitä.

Esimerkkejä kansalaisaloitteista:

Eurooppalaisia kansalaisaloitteita on tehty useista aiheista, kuten teleliikennemaksujen yhtenäistämisestä EU:n alueella, vesi perusoikeutena, perustulosta tai eläinkokeiden lopettamisesta. Katso avoinna olevia kansalaisaloitteita tai muodosta oma aloite!

Tutustu myös ensimmäisiin aloitteisiin, jotka ovat onnistuneet keräämään tarvittavat allekirjoitukset!

Lue lisää:

Euroopan parlamentti
Euroopan komissio