Kansalaisjärjestöjen rooli ja vaikuttaminen EU:ssa

concord_logo

CONCORD vaikuttaa Euroopan unioniin. Se edustaa noin 1800 kansalaisjärjestöä.

Euroopan unioniin on mahdollista vaikuttaa kansalaisjärjestön kautta. Lähde järjestön toimintaan mukaan ja ylläty: järjestöjen verkostot voivat olla hyvinkin globaaleja!

Euroopassa toimii valtava määrä erilaisia järjestöjä, jotka ovat järjestäytyneet myös Euroopan tasolla. Suurimmilla järjestöillä on oma toimipaikka Brysselissä, mutta monet ovat järjestäytyneet erilaisten kattojärjestöjen alle. Kattojärjestöjen tarkoitus on koota yhteen samalla alalla toimivia järjestöjä, jolloin niiden toimintamahdollisuudet kasvavat. Yhteistyössä on voimaa – myös EU-vaikuttamisessa.

Yhteistyöllä tuloksia

Eurooppalaiset kansalaisjärjestöverkostot edustavat jäseniään ja kannattajiaan monin eri tavoin. Verkostot vaikuttavat poliittisten päättäjien mielipiteisiin ja toimintaan. Lisäksi ne välittävät tietoa kansallisen ja EU-tason välillä.

Järjestöjen EU-vaikuttamisen kulmakivi on siinä, että järjestöt yhdistävät resurssinsa, informaationsa ja tiedonvälityksensä. Tehokkaassa EU-vaikuttamisessa järjestöt löytävät yhteisen intressin, jota puolustavat. Kattojärjestöt toiminta perustuu kansallisten järjestöjen tuelle ja tarpeille.  Yksittäinen kansalainen voi olla oman järjestönsä kautta mukana EU:n päätöksentekoprosesseissa ja saada niistä tietoa. Kansalaisjärjestöjen haasteena onkin saada EU-instituutiot linkittymään ruohonjuuritason toimintaan.

Kansalaisjärjestöjen vaikuttaminen meppeihin

Suora vaikuttaminen meppeihin on usein hyvä keino järjestöille saada oma mielipide tuotua esille ja vaikuttaa päätöksentekoon. Järjestöt ja kattojärjestöt voivat olla suoraan yhteydessä meppeihin tai heidän avustajiinsa. Yhteydenpito tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai suorilla tapaamisilla. Tapahtumat ja tilaisuudet mahdollistavat keskustelun mepin kanssa, jolloin järjestön kantoja ja muutosehdotuksia voidaan esitellä. Erityisesti kannattaa lähestyä niitä meppejä, joiden valiokuntatyöskentely koskettaa järjestöä.