Vetoa Euroopan parlamenttiin!

Jokaisella kansalaisella on oikeus esittää Euroopan parlamentille vetoomus. Myös yhdistykset ja yritykset, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat tehdä vetoomuksen. Vetoomus on yleensä valitus tai pyyntö, joka liittyy EU:n oikeuden soveltamiseen.

Vetoomuksen tarkoituksena on antaa Euroopan parlamentille mahdollisuus puuttua asiaan, mikäli Euroopan kansalaisen oikeuksia loukataan. Vetoomukset voivat koskea esimerkiksi ympäristöasioita, työllisyyskysymyksiä ja sosiaalipolitiikkaa tai EU:n perussopimuksessa määriteltyjä oikeuksia.

Lue lisää vetoomuksesta täältä.