Kehitysyhteistyövaliokunta

Olennainen osa meppien työtä on valiokuntatyöskentely. Tavallisesti jokainen meppi kuuluu varsinaisena jäsenenä yhteen valiokuntaan ja varajäsenenä toiseen. Erilaisia valiokuntia on 20 ja jokainen niistä keskittyy tiettyyn toimialaan, kuten kehitysyhteistyöhön.

kehitysyhteistyoEuroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta on vastuussa kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista. Valiokunnan toimivaltaan kuuluu EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta. Valiokuntaan kuuluu noin 30 jäsentä ja se kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa.

Valiokunta voi tuoda parlamentin täysistuntoon käsiteltäväksi mietinnön, joka koskee parlamentissa käsiteltävää lainsäädäntöehdotusta. Parlamentissa valiokunnan tuomasta mietinnöstä äänestetään. Mikäli mietintö hyväksytään, siitä tulee parlamentin virallinen kanta kyseiseen lainsäädäntöehdotukseen.

Kehitysyhteistyövaliokunnan valtapuntari:

+ Kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet ovat tärkeitä toimijoita kehityspolitiikassa
+ Valiokunnan tekemän mietinnön esittelijällä on paljon valtaa mietinnön sisältöön
+ Tarkastusoikeus lainsäädännön toimeenpanoon
– Ei voi päättää, millaisiin asioihin tulee antaa lausuntoja
– Vähän vaikutusmahdollisuuksia Euroopan kehitysrahaston (EKR) asioihin

Kehitysyhteistyövaliokunnan lisäksi Euroopan parlamentissa on liuta muita valiokuntia, joilla on vaikutusta globaalisti. Tutustu eri valiokuntiin täällä!