Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti edustaa Euroopan unionin kansalaisia. Se on EU:n ainoa suoralla kansanvaalilla valittava toimielin, joka valitaan aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Parlamentin vaikutusvalta on lisääntynyt, mikä on oikea kehityssyynta. Näin EU:n kansalaiset pystyvät vaikuttamaan enemmän päätöksentekoon äänioikeutensa kautta.

Lähde: Euroopan parlamenttiMitä parlamentti tekee?

  • Osallistuu Euroopan unionin lakien säätämiseen
  • Päättää osaltaan EU:n budjetista ja vastaa sen valvonnasta
  • Nimittää Euroopan komission jäsenet sekä valvoo komission toimintaa nimityksen jälkeen
  • Valvoo myös muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti
  • Hyväksyy EU:n solmimat kansainväliset sopimukset

Parlamentin valtapuntari:

+ Ainoa suorilla vaaleilla valittu EU:n toimielin
+ Päätösvalta kasvoi Lissabonin sopimuksen myötä, kun suurin osa EU:ssa päätettävistä asioista tuli tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin eli neuvosto ja parlamentti päättävät näistä yhdessä
+ Nimittää ja voi erottaa komission
+ Hyväksyy EU:n budjetin
+ Voi toimia mielipiteenmuokkaajana
– Ei aloiteoikeutta lainsäädännössä
– Ei hallitus/oppositio -asetelmaa
– Paljon edustajia; yksittäisen edustajan vaikutusvalta riippuu pitkälti tämän omasta aktiivisuudesta ja asiantuntemuksesta

Parlamentin poliittiset ryhmät

Parlamentin edustajat eivät muodosta kansallisia ryhmiä vaan jakautuvat puoluekantansa mukaisiin yleiseurooppalaisiin poliittisiin ryhmiin. Vaalikaudella 2009-2014 parlamentissa on seitsemän poliittista ryhmää ja yksi sitoutumattomien ryhmä. Alempaa selviää myös, miten nykyiset suomalaiset mepit sijoittuvat eri poliittisiin ryhmiin.

1) Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP) – kokoomus ja kd
2) Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D) – sdp
3) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE) – keskusta ja rkp
4) Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (Greens/EFA) – vihreät
5) Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR)
6) Vapaa ja demokraattinen Eurooppa (EFD) – perussuomalaiset
7) Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL)
8) Sitoutumattomat (NI)

Kuinka monta edustajaa kullakin ryhmällä on?

Kuinka monta edustajaa kullakin ryhmällä on?