Euroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n jäsenvaltioista riippumaton toimielin, joka edustaa koko Euroopan unionia. Komissioon kuuluu tällä hetkellä 28 komissaaria. Kukin jäsenmaa valitsee oman komissaarinsa ja valinnat hyväksyy Euroopan parlamentti. Komissaarit eivät edusta kotimaidensa hallitusta vaan unionin yhteistä etua.

Kuva: Euroopan komissio

Kuva: Euroopan komissio

Mitä komissio tekee?

  • laatii EU:n lainsäädäntöä koskevia ehdotuksia ja omaa lähes yksinoikeuden lakialoitteiden antamiseen
  • vastaa unionin yhteisten politiikkojen, ohjelmien ja talousarvion toimeenpanosta
  • huolehtii perussopimuksen noudattamisesta
  • edustaa EU:ta kansainvälisissä yhteyksissä kauppapolitiikassa

Komission valtapuntari:

+ Komissiolla on aloiteoikeus
+ Komissio valmistelee säädökset
+ Vastaa toimeenpanosta
+ On edustettuna päätöksenteon kaikissa vaiheissa
+/- Edustaa koko unionin etua
– Ei päätä säädöksistä
– Ei päätä suurista poliittista linjauksista