Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto, tunnetaan myös nimellä ministerineuvosto, on EU:n tärkein päätöksentekoelin. Se toimii yhteistyössä parlamentin kanssa EU:n lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä. Neuvostoon kuuluvat jäsenmaiden ministeritason edustajat eri kokoonpanoissa. Osallistuva ministeri määräytyy käsiteltävän politiikanalan mukaan.

Mitä Euroopan unionin neuvosto tekee?

  • säätää lakeja, yleensä yhdessä parlamentin kanssa
  • koordinoi jäsenvaltioiden yleistä talouspolitiikkaa
  • määrittää ja toteuttaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Eurooppa-neuvoston hyväksymien periaatteiden mukaan
  • tekee kansainvälisiä sopimuksia EU:n ja ulkopuolisten valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen välillä
  • päättää budjetista yhdessä parlamentin kanssa

Neuvoston valtapuntari:

+ Yksinomaista päätösvaltaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä oikeus- ja sisäasioissa
+ Voi vaikuttaa komission työhön ja esittää asioita valmisteluun
+ Eurooppa-neuvosto päättää EU:n suuret poliittiset linjat
– Päätökset tehdään usein komission esitysten pohjalta
– Yhteispäätösmenettelyssä neuvoston on päästävä yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa ja yhä useampi päätös tehdään tällä menettelyllä
– Ei vastaa päätösten toimeenpanosta

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostolla tarkoitetaan jäsenvaltioiden johtajien (pääministerit ja/tai presidentit) pitämää kokousta, joka tunnetaan myös EU:n huippukokouksena. Kokouksessa linjataan EU:n suuria poliittisia suuntaviivoja. Erityisesti huippukokouksissa keskitytään talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvostoa pidetään EU:n ylimpänä poliittisena elimenä. Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa-neuvostosta tuli EU:n virallinen toimielin ja sille valittiin pysyvä puheenjohtaja eli EU:n presidentti. Tällä hetkellä EU:n presidenttinä toimii Herman Van Rompuy.

Huom! Euroopan unionin neuvosto ja Eurooppa-neuvosto sotkeutuvat helposti Euroopan neuvostoon! Euroopan neuvosto ei ole EU:n toimielin, vaan se on vuonna 1949 perustettu hallitustenvälinen järjestö, joka pyrkii muun muassa suojelemaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Pysyitkö vielä kärryillä?