Euroopan unioni maailmalla

Globaalit haasteet koskettavat myös Eurooppaa. EU:n tärkeimpiä ulkopoliittisia tavoitteita on tukea vakautta sekä edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa. EU pyrkii myös levittämään hyvinvointia ja tukemaan oikeusvaltion sekä hyvän hallintotavan periaatteita.

Map on WorldEuroopan unioni on merkittävä poliittinen toimija kansainvälisesti. Se on edustettuna monissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) ja Maailman kauppajärjestössä (WTO).

Lisäksi EU:lla on kahdenväliset suhteet lukuisiin maihin ja alueisiin kaikkialla maailmassa. Näitä suhteita ylläpitävät EU:n lähetystöt eli delegaatiot, joita on tällä hetkellä 141 ympäri maailman. Delegaatioilla on tärkeä rooli muun muassa kehitysyhteistyön hallinnoimisessa ja toimeenpanossa. Näiden delegaatioiden hallinnoimisesta vastaa Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH).

Entä kehitysyhteistyön rooli EU:n ulkopolitiikassa?

Euroopan ulkosuhdehallinnon lisäksi EU:ta edustaa ulkomailla esimerkiksi komissio. Työnjako eri EU:n toimielinten välillä ei ole selkeästi erotettavissa, mikä saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Kehitysyhteistyö kärsii tästä herkästi, sillä EU:n muut politiikanalat ajavat helposti kehityspolitiikan yli EU:n ulkosuhteissa. Esimerkiksi kaupalliset intressit määräävät liian usein ulkopolitiikan terävimmän kärjen ja kehityspyrkimykset saavat joustaa.

Kehityspolitiikka ei saa jäädä ulkopolitiikan jalkoihin. Vaikka EU onkin maailman suurin kehitysavun antaja, sen globaali toiminta ei voi olla ristiriidassa kehitystavoitteiden kanssa. Muuten globaalin oikeudenmukaisuuden toteutuminen ei ole mahdollista.