EU käytännössä
Tietoa Euroopan unionista

Tiedätkö miten päätökset syntyvät Euroopan unionissa? Entä tiedätkö, miten ne vaikuttavat ihmisten arkeen – Euroopassa ja maailmalla?

Euroopan unionin toimielinten tehtävänä on käyttää jäsenvaltioiden niille luovuttamaa toimivaltaa. Tärkeimmät toimielimet ovat Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto. Kullakin näistä on oma rooli EU:n ulko- ja kehityspolitiikassa. Tämän osion tarkoitus on selvittää tarkemmin, miten päätöksenteko ja vastuunjako jakaantuvat EU:ssa. Tutustu sivustoon ja päivitä tietosi EU:sta!

Euroopan parlamentti
Euroopan unionin neuvosto
Euroopan komissio
Euroopan unioni maailmalla

EU