Tapaus 2. Yhteinen kalastuspolitiikka – askel oikeaan suuntaan?

Helmikuussa 2013 Euroopan parlamentti hyväksyi asetuksen EU:n uudesta yhteisestä kalastuspolitiikasta. Tärkeintä päätöksessä oli sitoutuminen kestävään kalastukseen. Parlamentti vaatii esimerkiksi liikakalastuksen lopettamista ja laittoman kalastuksen kitkemistä sekä EU:n että sen ulkopuolisten maiden aluevesillä.

KalojaAikaisemmassa EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa oli epäonnistuttu monin paikoin. Se ei ratkaissut esimerkiksi liikakalastukseen tai kalastusalan yritysten huonoon taloudelliseen tilanteeseen liittyviä ongelmia. Tämän lisäksi erityisesti kalastusaluksien rakentamiselle ja teolliselle kalastamiselle annettu tuki on haitallista kolmansien maiden rannikkoyhteisöjen ruokaturvalle. Isojen eurooppalaisten alusten saapuminen Länsi-Afrikan vesille aiheutti kalakantojen hupenemisen 2000-luvun alussa niin, että paikallisilta loppui mahdollisuus elinkeinoon ja ravintoon. Tämän seurauksena kymmenet tuhannet joutuvat lähtemään kotiseudultaan ja siirtolaisten määrä Kanarian saarille räjähti.

Kestävä kalastus on tärkeää kalastuselinkeinon ja työllisyyden säilymisen vuoksi. Kestävät kalakannat takaavat kalastajille elannon ja työllistymisen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi ruokaturva parantuu, sillä WHO:n arvion mukaan noin miljardi ihmistä käyttää kalaa pääasiallisena eläinproteiinin lähteenä.

mepit_aanestys_kalastus

Miten suomalaiset mepit äänestivät? Klikkaa kuvaa! Lähde: VoteWatch Europe / www.votewatch.eu

Globaalisti yhteisellä kalastuspolitiikalla on merkitystä. Yhteisen kalastuspolitiikan sisältämät standardit ja niiden toimeenpanon tulee olla sitovia myös EU:n ulkopuolisten maiden eli kolmansien maiden aluevesillä kalastettaessa. Sääntöjen tulee täten olla samat EU:n kalastusaluksille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Sääntöjen mukaan EU:n kalastusalusten tulisi kalastaa alueensa ulkopuolella vain niin sanottua ylijäämää, joka kolmansilta mailta jää kalastamatta.

Parlamentin hyväksymä päätöslauselma yhteisestä kalastuspolitiikasta on vasta ensimmäinen askel kohti kestävämpää kalastusta. Parlamentin rooli on ohjata poliittista päätöksentekoa kansalaisten tuella. Sillä on poliittista sanavaltaa, jota jäsenmaiden hallitusten on kuunneltava. Kansalaisjärjestöjen kannalta on erinomaista, että parlamentin päätöslauselma ottaa huomioon useita kansalaisjärjestöjen vaatimia toimenpiteitä.

Sinunkin äänelläsi on merkitystä! Vaadi ehdokkaaltasi kestävän kalastuksen tukemista!

 

Miten suomalaiset mepit äänestivät?

Suomalaiset mepit edistivät yhteisymmärryksessä kestävämpää kalastusta ja äänestivät uuden asetuksen puolesta! Parlamentti tunnusti tosiasian, että eurooppalainen kalastus ei ole nykymuodossaan kestävällä pohjalla, ja sillä on haitallisia vaikutuksia myös Euroopan ulkopuolisiin maihin. Suomalaisista mepeistä Nils Torvalds käytti puheenvuoron ja muistutti, että kestämätön kalastus ei ole pelkästään ekologinen katastrofi, vaan sillä on myös sosiaalisia ja taloudellisia haittavaikutuksia. Lisäksi Torvalds huomautti, että iso osa kalasaaliista heitetään hukkaan vuosittain.

 

Miten voit itse edistää kestävää kalastusta?

  • Ota selvää ostamastasi kalasta – Uskalla kysyä! Selvitä mistä kala on peräisin ja onko se uhanalainen.
  • Osta kestävällä tavalla pyydettyä kalaa ja äyriäisiä – näin tuet niitä kalastajia, jotka välittävät ympäristöstä ja luonnonvaroista. Suosi kotimaista kestävästi pyydettyä kalaa.
  • Löydä uusia makuja – vaihtelu virkistää! Lisäksi vaihtelemalla kala- ja äyriäislajeja olet mukana ehkäisemässä tiettyjen lajien liikakalastuksta.
  • Syö kalaa! – oikein hoidettuina kalat ja äyriäiset ovat uusiutuva luonnonvara.
  • Lue WWF:n kuluttajan kalaopas!

 

Lue lisää:

The Sunken Billions. Maailmanpankki. 2009.
CFP Reform Watch (sivusto tarjoaa tietoa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta)
Sorting Myth from Fact: The Truth about Europe’s Common Fisheries Policy. WWF. 2012.
Facts and figures on the CFP 2012
Kirja: Kalavale. Tyhjenevä meri ja ihmiset sen rannalla. Emma Kari & Kukka Ranta. Into Kustannus.