Tapaus 3. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu kuriin!

Euroopassa toimii arvion mukaan 3600 kansainvälistä rikollisjärjestöä, jotka saavat merkittäviä tuloja muun muassa ihmiskaupasta, aseiden ja huumeiden salakuljetuksesta sekä vakavista ympäristöön kohdistuvista rikollisista toimista. Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on arvioinut, että Euroopassa on noin 880 000 pakkotyöläistä. Ihmisten salakuljetus tuottaa rikollisjärjestöille vuosittain 25 miljardin euron tulot. Korruptio puolestaan aiheuttaa pelkästään Euroopassa 120 miljardin euron vuosittaiset tappiot. Tämä on 1,1 prosenttia EU-alueen BKT:sta. Näiden lisäksi rikollisen toiminnan seurauksena EU:n veromenetykset ovat huomattavia.Raha

Kyse on siis merkittävästä rikollisesta toiminnasta, jota vastaan tulee taistella muutenkin kuin pelkästään taloudellisten syiden vuoksi. Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa 2013 päätöslauselmassaan konkreettisen toimintasuunnitelman siitä, kuinka järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua kitketään.

Vaikka toimintasuunnitelma on ennen kaikkea suunnattu suojelemaan Euroopan taloutta ja työllisyyttä, sillä on myös globaalisti vaikutusta. Toimintasuunnitelmassa vaaditaan varmistamaan oikeudellinen ja poliisiyhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Parempi tiedonvaihto valtioiden välillä auttaa vähentämään kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Päätöslauselma sisältää myös toimia veronkierron ehkäisemiseksi. Lisäksi päätöslauselmassa otetaan huomioon, että monissa EU:n jäsenmaiden säilöönottokeskuksissa maahanmuuttajia kohdellaan heidän perusoikeuksiensa vastaisesti.

Olivatko suomalaiset mepit parlamentin enemmistön kanssa yhtä mieltä?

Kyllä. Kaikki äänestyksessä paikalla olleet suomalaiset mepit äänestivät konkreettisen toimintasuunnitelman puolesta, jolla pyritään vähentämään korruptiota, veronkiertoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Omassa puheenvuorossaan Anneli Jäätteenmäki painotti erityisesti veronkierron kuriin laittamista lisäämällä tiedonvaihtoa EU-maiden välillä.

mepit_aanestys_korruptio

Miten suomalaiset mepit äänestivät? Klikkaa kuvaa! Lähde: VoteWatch Europe / www.votewatch.eu

Lue lisää:

Transparency International
Transparency: EU Anti-Corruption Policy
Ulkoministeriö: Korruption vastainen työ
Muuttoliikkeessä