Tapaus 1. Kaivos-, öljy- ja metsäsektorin yrityksille enemmän avoimuutta

Avoimuudelle erävoitto! Näin voi kuvailla Euroopan parlamentin vuonna 2013 hyväksymää direktiiviä, jonka mukaan suuret kaivannais- ja metsäsektorilla toimivat yritykset joutuvat julkaisemaan maksunsa[1]  eri maille projektikohtaisesti. Julkaisuvelvollisuus koskee kaikkia yli 100 000 euron suuruisia maksuja. Parlamentti varmisti direktiivissä myös sen, että yritykset eivät pysty välttämään ilmoitusta jakamalla maksuja osiin.hiiltä

Uusien sääntöjen tavoitteena on erityisesti ehkäistä korruptiota, mutta niiden avulla ehkäistään myös yritysten verovälttelyä. Pienille ja keskisuurille yrityksille direktiivi tarjoaa puolestaan helpotusta niiden hallinnolliseen taakkaan. Nämä yritykset on myös jätetty ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Lisääntyneen avoimuuden myötä ihmiset luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa näkevät, mihin tulot heidän maansa luonnonvaroista menevät. Tiedon avulla he voivat vaatia luonnonvaroista syntyvien tulojen käyttämistä kansalaisten hyväksi. EU-direktiivin myötä on arvioitu, että 70 % maailman luonnonvarasektorista kuuluu nykyään avoimuuslakien piiriin, sillä Yhdysvallat sääti samansuuntaisen lakipaketin jo viime vuonna. EU-direktiivi menee vielä askeleen Yhdysvaltojen lakia pidemmälle, sillä se edellyttää avoimuutta myös pörssiin listautumattomilta yrityksiltä.

Lisää on vielä tulossa. Parlamentti lisäsi direktiiviin lausekkeen, joka velvoittaa Euroopan komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta lisätä sääntöjen piiriin muita aloja ja julkaisuehtoja kolmen vuoden kuluessa direktiivin astumisesta voimaan. Usean kansalaisjärjestön toive on, että maakohtainen raportointivastuu ulotettaisiin koskemaan luonnonvarasektorin lisäksi myös muilla aloilla toimivia yrityksiä.

Ovatko EU ja Yhdysvallat kaksin liikkeellä? Ei. Kanada ilmoitti heti EU:n päätöksen myötä, että se ajaa pakollista raportointia omalle kaivannais- ja energia-alalleen.

mepit_aanestys_vero

Miten suomalaiset mepit äänestivät? Klikkaa kuvaa! Lähde: VoteWatch Europe / www.votewatch.eu

Maailmalla on tällä hetkellä kova paine uusien globaalien avoimuusstandardien luomiseksi ja veronkierron estämiseksi. EU on oikealla tiellä: pankeilta vaaditaan entistä suurempaa avoimuutta. Pankit ovat velvollisia maakohtaisesti ilmoittamaan tuottonsa, maksetut verot ja saadut tukiaiset (esim. verohelpotukset).

Kaivannais- ja metsäsektorin avoimuutta lisäävä direktiivi on tarpeellinen toimi veronkierron ehkäisemiseksi, mutta se ei yksinään riitä ongelmien poistamiseksi. Paljon on vielä tehtävää, jotta vero-oikeudenmukaisuus todella toteutuisi globaalisti.

[1] Yritysten ilmoitettaviin tietoihin kuuluvat mm. tuotanto-oikeudet, voittoverot, rojaltit, osingot, bonukset sekä lisenssimaksut, vuokramaksut ja kaivosoikeuksien rekisteröintimaksut sekä muut vastikkeet. (Euroopan parlamentti 2013)

Entä suomalaiset mepit?

Kaikki äänestyksessä mukana olleet suomalaiset mepit äänestivät samassa linjassa parlamentin enemmistön kanssa. Enemmistö oli hyvin vahva, sillä 96 % kaikista mepeistä äänesti direktiivin puolesta. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan raportoijana toiminut Sirpa Pietikäinen käytti puheenvuoron, jossa hän kannusti komissiota laajentamaan raportointivelvollisuuden koskemaan kaikkia aloja.

Kiinnostavatko veroparatiisit ja vero-oikeudenmukaisuus?

Lue lisää:

Veroparatiisimatkat
Tax Justice Network
Financial Transparency Coalition
Finnwatch
Laiton pääomapako kehitysmaista. Kepa. 2009.
Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2001-2010. Global Financial Integrity. 2012.
Verohallinnon tietosivusto veroparatiiseista
Kirja: Aarresaaret. Nicholas Shaxson. 2012. Into-Kustannus.
Kirja: Veroparatiisit. Matti Ylönen. 2008. Into-Kustannus.

Elokuvia ja videoita:

Eetti ry: Veroparatiisimatkat
It’s Time to Tackle Tax Havens
The Tax Free Tour
The Power of Tax
Christian Aid: The Big Tax Return (osa 1, osa 2)