Mistä on kyse?

Globe HannaEuroopan unioni (EU) vaikuttaa monin tavoin ihmisten arjessa – sekä Euroopassa että maailmalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana EU:n tuella 24 miljoonaa ihmistä ei näe enää nälkää ja 31 miljoonaa ihmistä saa puhdasta juomavettä. Lisäksi 9 miljoonaa lasta on päässyt kouluun.

EU:lla on merkitystä kansainvälisesti: se on suurin kehitysavun antaja maailmassa ja sen eri politiikanalat (esim. kauppa, ympäristö, maahanmuutto) vaikuttavat myös kehitysmaihin. Valitettavasti osa politiikanaloista ei tue kehitystavoitteita.

EU on esimerkiksi solminut kalastuskumppanuussopimuksia, joiden myötä eurooppalaiset laivueet saavat kalastaa EU:n ulkopuolisilla merialueilla. Isojen eurooppalaisten alusten saavuttua Länsi-Afrikan vesille kalakannat hupenivat 2000-luvun alussa niin, että paikallisilta loppui mahdollisuus elinkeinoon ja ravintoon. Lisäksi monet Euroopan hankkimista raaka-aineista ovat peräisin kehitysmaista, joissa kiistat luonnonvaroista toimivat joskus sytykkeinä aseellisille konflikteille. Ostamalla raaka-aineita sotivilta osapuolilta EU osallistuu konfliktin jatkumiseen. Näinkö EU edistää globaalia oikeudenmukaisuutta?

Tältä sivustolta löydät tietoa EU:sta ja sen globaalista roolista. Euroopan parlamentti edustaa Euroopan unionin kansalaisia ja se on EU:n ainoa suoralla kansanvaalilla valittava toimielin. Parlamentilla on päätöksiä tehtäessä sanansa sanottavana – se onkin onnistunut muuttamaan monin paikoin EU:n päätöksentekoa kehitysmaiden kannalta parempaan suuntaan. Tällä sivustolla on esitelty muutama näistä esimerkkitapauksista.

Mitä seuraavaksi?

EU:lla on kuitenkin vielä parannettavaa. Sen tulee tehdä päätöksiä, jotka eivät lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta maailmassa. Globaalin oikeudenmukaisuuden edistäminen on välttämätöntä, jotta voimme pysäyttää köyhyyden ja eriarvoistumisen syvenemisen.

Vaikuta-opasEuroopan unioniin ja sen parlamenttiin on mahdollista vaikuttaa. Miten? Se selviää tämän sivuston Vaikuta!-osiosta, jossa käydään läpi eri vaihtoehtoja, joiden avulla yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. Yksi hyvä keino on antaa ääni mieleiselleen ehdokkaalle europarlamenttivaaleissa ensi toukokuussa. Lisäksi kansalaisjärjestötoiminta tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yhdessä muiden kanssa.

Kolkutetaan yhdessä EU:n globaalia omaatuntoa!