Esimerkkitapauksia EU:n globaalista roolista

Euroopan unionilla on merkitystä maailmanlaajuisesti. Sen toiminta ja päätökset eivät vaikuta ainoastaan unionin jäsenmaihin ja niiden kansalaisiin vaan myös globaalisti. Siksi EU:lla on valta ja vastuu globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi.

Euroopan parlamentilla on vaikutusvaltaa EU:n globaaliin toimintaan. Koska lähes kaikki EU:n politiikan alat tavalla tai toisella vaikuttavat globaalisti, jokainen parlamentin jäsen voi toimia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta. Tähän osioon on koottu esimerkkitapauksia siitä, miten parlamentti on onnistunut muuttamaan EU:n päätöksentekoa kehitysmaiden kannalta parempaan suuntaan.

 

Tapaus 1. Avoimuutta kaivannais- ja metsäsektorille!
Tapaus 2. Yhteinen kalastuspolitiikka – askel oikeaan suuntaan?
Tapaus 3. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahapesu kuriin!
Tapaus 4. Parlamentti suitsii biopiratismia
Tapaus 5. Vaatteiden alkuperämerkintä
Tapaus 6. Ruokaa ihmisille vai autoille?